พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 [29 กรกฎาคม 2562 19.15 น.] อ่าน 93