ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลและตารางการจัดการศึกษาทางไกล DLTV [11 พฤษภาคม 2563 13.35 น.] อ่าน 166
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [30 มีนาคม 2563 17.07 น.] อ่าน 41
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา [26 มีนาคม 2563 17.50 น.] อ่าน 59
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำ [17 มีนาคม 2563 14.41 น.] อ่าน 43