วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 2563 [22 กันยายน 2563 14.56 น.] อ่าน 2
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 2 เดือน กันยายน 2563 [22 กันยายน 2563 14.55 น.]
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 1 เดือน กันยายน 2563 [22 กันยายน 2563 14.54 น.] อ่าน 2
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 4 เดือน สิงหาคม 2563 [22 กันยายน 2563 14.54 น.] อ่าน 2
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2563 [22 กันยายน 2563 14.53 น.]
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2563 [22 กันยายน 2563 14.52 น.]
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 1 เดือน สิงหาคม 2563 [15 สิงหาคม 2563 07.35 น.] อ่าน 23
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 [15 สิงหาคม 2563 07.34 น.] อ่าน 18
กิจกรรมผ้าป่าศิษย์เก่า ปี 2562 [01 พฤษภาคม 2562 13.00 น.] อ่าน 70