จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น [01 กุมภาพันธ์ 2563 10.53 น.] อ่าน 145
#นักเรียนบ้านอินทร์แปลง #เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา2560 #ขอขอบคุณคณะทีม ช.ร.บ ตำบลอินท [24 กรกฎาคม 2560 16.17 น.] อ่าน 248
#1โรงเรียน #1อาชีพ #ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน #ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง #วันนี้เข้าสู่ขั้นตอนก [24 กรกฎาคม 2560 16.10 น.] อ่าน 258
สารประชาสัมพันธ์อินทร์แปลง ปีที่ 7 เล่ม 1 [26 สิงหาคม 2559 14.22 น.] อ่าน 214