พายุฤดูร้อนพัดถล่มโรงเรียน โรงอาหารและอาคารเรียนได้รับความเสียหาย [18 มิถุนายน 2561 11.32 น.] อ่าน 71