สันป่าสักวิทยาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ระดับจังหว [01 ตุลาคม 2562 08.54 น.] อ่าน 178
ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ระดับจังหวัด [23 สิงหาคม 2559 12.32 น.] อ่าน 683
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 [08 กุมภาพันธ์ 2559 08.33 น.] อ่าน 392
ประกาศโรงเรียนสันป่าสักวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่คร [15 ธันวาคม 2558 07.45 น.] อ่าน 353
ประกาศโรงเรียนสันป่าสักวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่คร [01 ธันวาคม 2558 14.38 น.] อ่าน 307
ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ [24 กันยายน 2558 13.10 น.] อ่าน 192
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ [09 กันยายน 2558 13.56 น.] อ่าน 150
ขอเชิญประชุม [13 สิงหาคม 2558 15.01 น.] อ่าน 2814
การจัดประชุมครู และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อำเภอแม่แตง [04 สิงหาคม 2558 13.38 น.] อ่าน 243
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) [13 กรกฎาคม 2558 10.33 น.] อ่าน 182