รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกคณิตศาสตร์ ปี 2563 [01 มิถุนายน 2563 13.31 น.] อ่าน 68
รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัคร Online) [18 พฤษภาคม 2563 13.51 น.] อ่าน 51
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 [02 พฤษภาคม 2563 22.13 น.] อ่าน 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน อุตสาหกรรมศิลป์ [01 พฤษภาคม 2563 12.24 น.] อ่าน 95
ประกาศรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนอุตสาหกรรมศิลป์ ครั้งที่ 1/2563 [30 มีนาคม 2563 15.34 น.] อ่าน 457
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน [20 พฤศจิกายน 2562 15.04 น.] อ่าน 106
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ [15 พฤศจิกายน 2562 16.26 น.] อ่าน 115
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอัง [18 ตุลาคม 2562 15.34 น.] อ่าน 90
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2562 [10 ตุลาคม 2562 16.59 น.] อ่าน 103
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว [10 ตุลาคม 2562 16.39 น.] อ่าน 70