สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง การประเมินระดับภาคเหนือ สู่ ระดับประเทศ [19 มิถุนายน 2560 02.05 น.] อ่าน 226
โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง "วิชาเอกภาษาจีน" [04 ธันวาคม 2559 15.22 น.] อ่าน 201
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา [02 กันยายน 2559 08.12 น.] อ่าน 124
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวชิรป่าซาง [15 สิงหาคม 2559 07.21 น.] อ่าน 4299
มช. รับโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ 4,308 ที่นั่ง [11 สิงหาคม 2559 13.15 น.] อ่าน 260
ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายสังฆทาน [10 สิงหาคม 2559 07.02 น.] อ่าน 225
โครงการดีๆเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ [09 สิงหาคม 2559 17.49 น.] อ่าน 196
นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเข้าสอบ แพทย์ มช. ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน [27 กรกฎาคม 2559 08.12 น.] อ่าน 168
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [19 มีนาคม 2559 21.08 น.] อ่าน 192
แนะนำช่องทางสื่อสารกับโรงเรียนวชิรป่าซาง [28 กุมภาพันธ์ 2559 06.06 น.] อ่าน 270