ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564-15 มกราคม 2564 [09 มกราคม 2564 15.24 น.] อ่าน 105
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 -8 มกราคม 2564 [04 มกราคม 2564 09.11 น.] อ่าน 168
ประกาศผลการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [21 กรกฎาคม 2563 13.41 น.] อ่าน 112
ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ [15 กรกฎาคม 2563 15.58 น.] อ่าน 189
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น [10 กรกฎาคม 2563 15.57 น.] อ่าน 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร [10 กรกฎาคม 2563 15.54 น.] อ่าน 102
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร [08 กรกฎาคม 2563 17.48 น.] อ่าน 125
ประกาศเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [01 กรกฎาคม 2563 17.57 น.] อ่าน 42
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนกาญจนาภิเษก แบบ ๒๑๖ ล. [03 มีนาคม 2563 14.02 น.] อ่าน 97
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย [01 ตุลาคม 2562 15.07 น.] อ่าน 179