ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการสอบ NTปีการศึกษา 2562 [08 พฤษภาคม 2563 18.51 น.] อ่าน 226
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 [01 เมษายน 2563 13.26 น.] อ่าน 74
ผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระ [31 มีนาคม 2563 10.38 น.] อ่าน 451
นักเรียน ชั้น ป.6 สอบโอเน็ต ปี 2562 ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน [30 มีนาคม 2563 14.52 น.] อ่าน 454