ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเทคนิค [05 กรกฎาคม 2564 16.40 น.] อ่าน 130
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเทคนิค [01 กรกฎาคม 2564 10.23 น.] อ่าน 174
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งาน [24 มิถุนายน 2564 13.28 น.] อ่าน 1071
ประกาศเรื่องขยายเวลาในการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [09 มิถุนายน 2564 16.40 น.] อ่าน 1139
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย) [14 พฤษภาคม 2564 15.20 น.] อ่าน 381
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย) [12 พฤษภาคม 2564 12.21 น.] อ่าน 371
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นอ [06 พฤษภาคม 2564 17.28 น.] อ่าน 510
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานโครงการ MEP [06 พฤษภาคม 2564 17.21 น.] อ่าน 342
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย [03 พฤษภาคม 2564 23.56 น.] อ่าน 299
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [26 เมษายน 2564 21.54 น.] อ่าน 427