ประกาศราคากลางและบก.01 ก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง [07 มกราคม 2564 14.58 น.] อ่าน 103
ประกาศราคากลางและป.ป.ช.01 ก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านแขม [11 มีนาคม 2563 14.04 น.] อ่าน 266
ประกาศราคากลางและป.ป.ช.01 ก่อสร้างห้องส้วมหญิงและก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านแขม [11 มีนาคม 2563 13.05 น.] อ่าน 119
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดร [18 มิถุนายน 2562 16.56 น.] อ่าน 131
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2562 [20 มีนาคม 2562 11.34 น.] อ่าน 116