ระบบสมัครเรียนออนไลน์ (ห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.1) ปีการศึกษา 2564 [06 มีนาคม 2564 00.40 น.] อ่าน 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง [14 สิงหาคม 2562 13.34 น.] อ่าน 89
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [17 พฤษภาคม 2562 20.17 น.] อ่าน 139
ประกาศสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน [11 พฤษภาคม 2562 19.43 น.] อ่าน 358
ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน๑) เรื่อง เลื่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว [11 พฤษภาคม 2562 10.22 น.] อ่าน 164
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกจัดจ้าง [04 พฤษภาคม 2562 15.19 น.] อ่าน 197
ประชุมผู้ปกครอง [04 พฤษภาคม 2562 15.18 น.] อ่าน 127
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกจัดจ้างตำแหน่ง วิทยากรเสริมทักษะการอ่านเขียน [04 พฤษภาคม 2562 15.13 น.] อ่าน 138
การสมัครจิตอาสาของโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) [02 พฤษภาคม 2562 11.33 น.] อ่าน 130
การเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้น ป.1 [02 พฤษภาคม 2562 11.30 น.] อ่าน 94