การสวดมนต์ยาวทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ [13 มิถุนายน 2557 20.15 น.] อ่าน 410
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ บริจาดเงินปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้านซาวหลวง [09 มิถุนายน 2557 13.16 น.] อ่าน 451
ร้านกิติชัยพาณิชย์มอบสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับโรงเรียน [09 มิถุนายน 2557 12.36 น.] อ่าน 690
โรงเรียนบ้านซาวหลวงรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม [29 พฤษภาคม 2557 14.28 น.] อ่าน 231