ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัดลมและแผ่นรองคลานให้เด็กๆชั้นอนุบาล [02 กันยายน 2562 13.12 น.] อ่าน 12
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ [06 สิงหาคม 2562 10.13 น.] อ่าน 24