การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [24 กันยายน 2562 15.34 น.] อ่าน 13
กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และโครงการอาหารเสริม (นม [01 สิงหาคม 2562 10.45 น.] อ่าน 17
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล [26 กรกฎาคม 2562 15.06 น.]
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ [16 กรกฎาคม 2562 16.02 น.] อ่าน 25