ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี [02 พฤศจิกายน 2561 20.54 น.] อ่าน 87
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 [31 ตุลาคม 2561 14.37 น.] อ่าน 56
ประกาศรับสมัครนักการรภารโรง [04 สิงหาคม 2560 02.05 น.] อ่าน 134
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร [22 มิถุนายน 2560 02.23 น.] อ่าน 119
ประเมินผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [22 มิถุนายน 2560 02.12 น.] อ่าน 149