โครงกาารฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (โตไปไม่โกง) [28 สิงหาคม 2562 14.39 น.] อ่าน 24
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล [20 สิงหาคม 2562 09.10 น.] อ่าน 21
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [20 สิงหาคม 2562 08.58 น.] อ่าน 12
รับมอบเสื้อกีฬาจากพ่อหลวงเล็ก ยาใจ และ คุณครูวิฑูรย์ ชาวไทย [13 ธันวาคม 2561 14.17 น.] อ่าน 97
รับมอบเสื้อกีฬาจากคุณสว่าง คุณภิญญดา ปันศักดิ์ [13 ธันวาคม 2561 14.10 น.] อ่าน 98
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [13 มิถุนายน 2560 16.12 น.] อ่าน 244
อบรมเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ [13 มิถุนายน 2560 15.59 น.] อ่าน 201
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย [13 มิถุนายน 2560 15.14 น.] อ่าน 152
รับการประเมินการใช้สื่อโรงเรียนประชารัฐจากเจ้าหน้าที่จากสพฐ. [13 มิถุนายน 2560 14.59 น.] อ่าน 120
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [13 มิถุนายน 2560 14.21 น.] อ่าน 124