โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง) คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE YOUNG TALENTES [19 ธันวาคม 2559 11.21 น.] อ่าน 1151
แจกโบว์ไว้ทุกข์ถวายความอาลัย [09 พฤศจิกายน 2559 14.26 น.] อ่าน 187
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 [19 พฤษภาคม 2559 17.40 น.] อ่าน 308