ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ [01 พฤศจิกายน 2562 11.10 น.] อ่าน 52
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัคร บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน [15 ตุลาคม 2562 09.51 น.] อ่าน 159
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ป [27 กันยายน 2562 14.27 น.] อ่าน 44
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน [04 กรกฎาคม 2562 20.55 น.] อ่าน 16
ประชุมผู้ปกครอง [23 มิถุนายน 2562 21.17 น.] อ่าน 30
เดินรณรงค์เลือกตั้ง [22 มีนาคม 2562 00.27 น.] อ่าน 75
NT [13 มีนาคม 2562 23.15 น.] อ่าน 37
ตรวจนับนักเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี [25 ธันวาคม 2561 21.30 น.] อ่าน 64
ประเมินข้าราชการครู [27 กันยายน 2561 09.42 น.] อ่าน 123
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา [27 กันยายน 2561 09.36 น.] อ่าน 71