ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ25 [25 พฤศจิกายน 2562 15.47 น.] อ่าน 176
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแลผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ [03 พฤศจิกายน 2561 07.00 น.] อ่าน 161
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว [31 ตุลาคม 2561 07.53 น.] อ่าน 150
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ [22 ตุลาคม 2561 12.04 น.] อ่าน 128