ประกาศโรงเรียนบ้านกระแลผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ [03 พฤศจิกายน 2561 07.00 น.] อ่าน 78
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว [31 ตุลาคม 2561 07.53 น.] อ่าน 69
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ [22 ตุลาคม 2561 12.04 น.] อ่าน 65