ดอกบัวตองบานที่ไม้ยา [16 พฤศจิกายน 2561 14.15 น.] อ่าน 182
ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมฟ้อนเล็บในงานสลากภัต วัดพระธาตุปูล้าน [01 พฤศจิกายน 2561 09.45 น.] อ่าน 62
กิจกรรมวิ่งคบเพลิงเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “เจียงฮายเกมส์” [16 สิงหาคม 2561 15.00 น.] อ่าน 145
รณรงค์และป้องกันลูกน้ำยุงลาย [13 กรกฎาคม 2561 16.18 น.] อ่าน 129
คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรม ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) [12 กรกฎาคม 2561 09.15 น.] อ่าน 154
ตรวจสุขภาพนักเรียน [11 กรกฎาคม 2561 16.40 น.] อ่าน 106
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย [11 กรกฎาคม 2561 16.06 น.] อ่าน 179
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน [11 กรกฎาคม 2561 09.43 น.] อ่าน 153
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลไม้ยา [11 กรกฎาคม 2561 09.10 น.] อ่าน 98
พัฒนาทักษะความรู้ จนท.สพป.ชร.4 [22 เมษายน 2561 22.18 น.] อ่าน 117