โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2/2561 [14 พฤศจิกายน 2561 14.18 น.] อ่าน 48
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [26 มิถุนายน 2561 18.34 น.] อ่าน 178
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น [22 มิถุนายน 2561 11.24 น.] อ่าน 133
จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียนด้านการบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษาแบบActive Learning [22 มิถุนายน 2561 11.17 น.] อ่าน 131
ผลการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย [16 มิถุนายน 2561 10.21 น.] อ่าน 724
รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษานพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปี่6 (O-NET) [31 มีนาคม 2561 18.36 น.] อ่าน 169
ขอแสดงความยินดีกับผอ.กมลศักดิ์ ภูชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น และคุณครูทวีพงษ์ ยศพิมสาร [12 มีนาคม 2561 16.59 น.] อ่าน 157
นักเรียนโรงเรียนอนุุบาลเวียงแก่น สร้างเครืองมือช่วยคนมือพิการและเครื่องมือดักแมลงเป็นอาหารปลา ส่งประ [21 สิงหาคม 2560 18.39 น.] อ่าน 151
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ณ จังหวัดลำปาง [17 ธันวาคม 2559 00.21 น.] อ่าน 221
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ครั้งที่ 66 [15 พฤศจิกายน 2559 16.35 น.] อ่าน 259