เชิญชวนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [02 เมษายน 2564 05.34 น.] อ่าน 98
เชิญชวน ร่วมกีฬาสีสัมพันธ์ ผาไดเกม 2563 โรงเรียนบ้านห้วยลึก [17 พฤศจิกายน 2563 11.42 น.] อ่าน 37
รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 [30 เมษายน 2559 17.17 น.] อ่าน 184
โรงเรียนบ้านห้วยลึก เชิญเที่ยวงานกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว [19 ธันวาคม 2558 12.32 น.] อ่าน 239
ตารางการแข่งขันกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา อ.เวียงแก่น [02 ธันวาคม 2558 11.09 น.] อ่าน 290
เชิญเที่ยวงานกีฬานักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเวียงแก่น [02 ธันวาคม 2558 10.58 น.] อ่าน 178