รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน [20 มิถุนายน 2562 18.15 น.] อ่าน 131
โรงเรียนบรรพตวิทยาขอไว้อาลัยแด่คุณครูซิวหัว [11 มิถุนายน 2562 20.03 น.] อ่าน 69
งานวันครู [11 มิถุนายน 2562 19.44 น.] อ่าน 88