รายชื่อผู้สนับสนุนชุดกีฬานักเรียนและถ้วยรางวัลกีฬา [23 ธันวาคม 2562 16.59 น.] อ่าน 29
การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 [21 มกราคม 2562 12.06 น.] อ่าน 117
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) [13 พฤศจิกายน 2561 15.14 น.] อ่าน 38
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) [13 พฤศจิกายน 2561 15.09 น.] อ่าน 134
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) [03 พฤศจิกายน 2561 09.52 น.] อ่าน 63
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) [03 พฤศจิกายน 2561 09.46 น.] อ่าน 91
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) [31 ตุลาคม 2561 08.52 น.] อ่าน 105
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) [24 ตุลาคม 2561 10.02 น.] อ่าน 141