ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 [23 เมษายน 2562 12.47 น.] อ่าน 57
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล./57-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) [04 มกราคม 2561 17.10 น.] อ่าน 284