ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 24 กันยายน 2561 17.33 น. อ่าน 35
โครงสร้างการทำงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 24 กันยายน 2561 10.24 น. อ่าน 110
การรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในสถานศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 24 กันยายน 2561 10.24 น. อ่าน 65
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 20 กันยายน 2560 10.04 น. อ่าน 75
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2558 โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 20 กันยายน 2560 09.48 น. อ่าน 93