กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [09 กรกฎาคม 2563 09.47 น.] อ่าน 6
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา [30 มิถุนายน 2563 10.51 น.] อ่าน 27
ลงทะเบียนยืนยันและมอบตัวนักเรียน ม1และ ม.4 ปีการศึกษา2563 [10 มิถุนายน 2563 07.34 น.] อ่าน 1012
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 [10 มิถุนายน 2563 07.19 น.] อ่าน 2707
ตัวอย่างกำหนดการจัดการเรียนรู้ [06 พฤษภาคม 2563 09.57 น.] อ่าน 360
ID Plan แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ [02 เมษายน 2563 13.39 น.] อ่าน 200
สารสนเทศหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ [27 มีนาคม 2563 23.06 น.] อ่าน 240
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม. 4 [21 มีนาคม 2563 20.04 น.] อ่าน 300
ปพ.5-เรียนซ้ำ [17 มีนาคม 2563 11.29 น.] อ่าน 116
สารสนเทศของแผนการจัดการเรียนรู้ [11 มีนาคม 2563 11.16 น.] อ่าน 145