โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2561 14.46 น. อ่าน 13
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 27 มกราคม 2560 16.34 น. อ่าน 125
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครูคณิตศาสต โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 25 มีนาคม 2558 12.39 น. อ่าน 186
ประชาสัมพันธ์ facebook เผยแพร่กิจกรรมโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 10 สิงหาคม 2557 11.55 น. อ่าน 149
ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 02 มิถุนายน 2557 21.40 น. อ่าน 142
นโยบายด้านสุขภาพ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 02 มิถุนายน 2557 21.27 น. อ่าน 110
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 12.44 น. อ่าน 282
เทศบาลตำบลแม่ต้าน และคณะมอบชุดให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 27 มกราคม 2557 18.48 น. อ่าน 1131
นักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรับมอบเสื้อและผ้าห่มกันหนาวจากนายอำเภอท่าสองยาง โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 26 มกราคม 2557 20.48 น. อ่าน 560