ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)จำนวน 2 อัตรา [23 มีนาคม 2563 13.54 น.] อ่าน 15
รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [18 ธันวาคม 2562 10.58 น.] อ่าน 21
ทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงเทพ [18 ธันวาคม 2562 10.51 น.] อ่าน 15
ห่วงใยดูแล สุขภาวะช่องปาก โรงเรียนศึกษาลัย [18 ธันวาคม 2562 10.34 น.] อ่าน 20
“จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียนศึกษาลัย” [18 ธันวาคม 2562 10.18 น.] อ่าน 38