โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 [21 มกราคม 2563 14.57 น.] อ่าน 41
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2562 [21 มกราคม 2563 14.42 น.] อ่าน 48
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [14 สิงหาคม 2562 14.44 น.] อ่าน 52