ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุดเป้า [20 กุมภาพันธ์ 2564 21.55 น.] อ่าน 38
ประมวลภาพจุดคัดกรองเช้า 26 สิงหาคม 2563 [26 สิงหาคม 2563 13.02 น.] อ่าน 28
จุดคัดกรอง เช้าวันที่ 25 สิงหาคม 2563 [26 สิงหาคม 2563 12.56 น.] อ่าน 13
7 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศเช้าวันอังคาร จิตอาสาน้อย [17 สิงหาคม 2563 11.54 น.] อ่าน 25
บรรยากาศการคัดกรอง.วันศุกร์ ..3 กรกฎาคม 2563 [17 สิงหาคม 2563 11.46 น.] อ่าน 26
ลงทะเบียนด้วยระบบแฟลตฟอร์ม "ไทยชนะ" [17 สิงหาคม 2563 11.32 น.] อ่าน 49
ชาวบ้านตะกุดเป้าร่วมมือบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างถนนบริเวณหน้าโรงอาหารแทนถนนเก่าที่ชำรุด [17 สิงหาคม 2563 10.54 น.] อ่าน 46
รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประเภทการจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ระดับชาติ [17 สิงหาคม 2563 10.49 น.] อ่าน 39
จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 [14 สิงหาคม 2563 19.17 น.] อ่าน 45