ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ [06 พฤษภาคม 2564 16.14 น.] อ่าน 26
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 [03 พฤษภาคม 2564 12.15 น.] อ่าน 409
แจ้งปฏิทินกำหนดการของโรงเรียน [06 เมษายน 2564 10.52 น.] อ่าน 40
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 [23 กุมภาพันธ์ 2564 11.40 น.] อ่าน 45
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันท่ี 8-16 กุมภาพันธ์ 2564 [08 กุมภาพันธ์ 2564 09.39 น.] อ่าน 27
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณต่างๆในโรงเรียน #เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโร [08 กุมภาพันธ์ 2564 09.35 น.] อ่าน 13
การตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียนวันแรก โดยอำเภอวัดเพลง ร่วมกับโรงพยาบาลวัดเพลง สาธารณสุขอำเภอวัดเพลง [02 กุมภาพันธ์ 2564 10.11 น.] อ่าน 39
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึ [23 มกราคม 2564 11.41 น.] อ่าน 35
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ถึง วันท่ี 3 มกราคม 2564 [30 ธันวาคม 2563 12.46 น.] อ่าน 59
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.ราชบุรี เขต 1 [28 ธันวาคม 2563 15.04 น.] อ่าน 34