ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังค [04 มิถุนายน 2562 14.44 น.] อ่าน 69
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐานโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [30 สิงหาคม 2561 20.31 น.] อ่าน 228
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [30 สิงหาคม 2561 19.35 น.] อ่าน 181
แผ่นพับ "พนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค 4.0" [15 สิงหาคม 2561 13.43 น.] อ่าน 227