ประกวดเพื่อประเมินสถานศึกษาสีขาว [26 พฤศจิกายน 2558 12.41 น.] อ่าน 211
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)รับรางวัล [16 กันยายน 2558 13.15 น.] อ่าน 338
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี นำเสนองาน โรงเรียนสุจริต [10 กันยายน 2558 09.57 น.] อ่าน 324
โรงเรียนวัดพทธธรรมรังษี ยินดีต้อนรับนักศึกษาอาสา [15 มิถุนายน 2558 12.42 น.] อ่าน 178