ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกา เพื่อสมทบทุนจัดจ้างครูผู้สอน [25 กรกฎาคม 2562 15.04 น.] อ่าน 75