ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [25 เมษายน 2561 10.33 น.] อ่าน 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ด้วยวิธี [27 มีนาคม 2561 19.30 น.] อ่าน 127
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [16 มีนาคม 2561 22.40 น.] อ่าน 101
หน้าปกและแผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ [12 กรกฎาคม 2559 13.13 น.] อ่าน 600
ตารางสอน 1 / 2559 [11 เมษายน 2559 13.25 น.] อ่าน 179
โหลดเอกสารเครื่องมือประเมินจุดเน้น [23 กุมภาพันธ์ 2559 14.26 น.] อ่าน 381