เชิญชมเและเชียร์ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวด “ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 5” 4-5 ก.ค. 61 โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 28 มิถุนายน 2561 08.59 น. อ่าน 152
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี - แม่บ้าน ME โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 07 พฤษภาคม 2561 19.19 น. อ่าน 56
[เพิ่มเติม] ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีและแม่บ้าน MEP โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 28 เมษายน 2561 15.11 น. อ่าน 231
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย, บรรณารักษ์, ดนตรี โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 20 เมษายน 2561 15.00 น. อ่าน 181
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 11 เมษายน 2561 15.46 น. อ่าน 346
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย, บรรณารั โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 10 เมษายน 2561 20.28 น. อ่าน 170
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง แม่ครัว และพนักงานบริการ โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 01 เมษายน 2561 16.05 น. อ่าน 229
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 29 มีนาคม 2561 10.09 น. อ่าน 333
ประกาศห้องสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 26 มีนาคม 2561 13.18 น. อ่าน 228
[ฉบับแก้ไข 15 เม.ย 2561] ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้าง จำนวน 3 อัตรา โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 21 มีนาคม 2561 21.48 น. อ่าน 186