การประเมินองค์กรคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม [29 กรกฎาคม 2564 10.21 น.] อ่าน 12
แผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา [25 กรกฎาคม 2564 17.36 น.] อ่าน 29
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นายกันต์ธีร์ พันธุ์ลำยอง [25 กรกฎาคม 2564 14.10 น.] อ่าน 29
ได้รับมอบหนังสือนิทาน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิตอำเภอกะเปอร์ [25 กรกฎาคม 2564 13.49 น.] อ่าน 22
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นางสาวพจมาน นิ่มกาญจนา [25 กรกฎาคม 2564 13.35 น.] อ่าน 20
ปรับรูปแบบการเรียนการสอน [25 กรกฎาคม 2564 13.01 น.] อ่าน 15
ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรุ [13 กันยายน 2563 21.08 น.] อ่าน 66
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรุได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร [13 กันยายน 2563 21.04 น.] อ่าน 57
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ได้เข้ามาตัดผมฟรีให้กับนักเรียน [13 กันยายน 2563 20.49 น.] อ่าน 58
ได้รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง [15 สิงหาคม 2563 18.07 น.] อ่าน 95