ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรุ [13 กันยายน 2563 21.08 น.] อ่าน 43
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรุได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร [13 กันยายน 2563 21.04 น.] อ่าน 45
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ได้เข้ามาตัดผมฟรีให้กับนักเรียน [13 กันยายน 2563 20.49 น.] อ่าน 41
ได้รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง [15 สิงหาคม 2563 18.07 น.] อ่าน 71
ได้รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจากนายอำนาจ เทพรักษ์ สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ [15 สิงหาคม 2563 17.45 น.] อ่าน 44
รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจากนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ (สส.เอ) [15 สิงหาคม 2563 17.41 น.] อ่าน 46
บริษัท ทีทีซีแอล (มหาชน) จำกัด มอบโน้ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านบางปรุ [15 สิงหาคม 2563 17.33 น.] อ่าน 50
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางปรุ [15 สิงหาคม 2563 17.31 น.] อ่าน 40
รับมอบหน้ากากอนามัยจากนายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ [15 สิงหาคม 2563 17.27 น.] อ่าน 33
มาตรการกำหนดจุดคัดกรองสำหรับเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนบ้านบางปรุ [15 สิงหาคม 2563 17.16 น.] อ่าน 25