กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยปี 2561 [07 ธันวาคม 2561 22.50 น.] อ่าน 89
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย - จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารก [07 ธันวาคม 2561 22.48 น.] อ่าน 102
มหกรรมกีฬาสี่สัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3 [07 ธันวาคม 2561 22.46 น.] อ่าน 56
กิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่ง คุณครู..จาก..ครอบครัวบ้านควนเจดีย์ สงขลา 3 [07 ธันวาคม 2561 22.43 น.] อ่าน 51
ผอ.ร.ร. เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำ ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. [07 ธันวาคม 2561 22.37 น.] อ่าน 54
ประชุมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำไพล เพื่อยกระดับ o-net ปี-2562 ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.61 ณ ร.ร.บ้านแม [07 ธันวาคม 2561 22.33 น.] อ่าน 35
กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยปี 2561 : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 [07 ธันวาคม 2561 22.29 น.] อ่าน 34
กิจกรรมเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง ในครอบครัวของเรา "บ้านควนเจดีย์ สงขลา 3 [07 ธันวาคม 2561 19.15 น.] อ่าน 146
เรื่อง : (บ-ว-ร) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาวัดและทะเลหมอกบนยอดเขาควนเจดีย์ ร่วมกับชุมชน [07 ธันวาคม 2561 18.59 น.] อ่าน 87