โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ได้พานักเรียนไปร่วมกิจกรรมวันสารทเดือนเดือน (บุญเล็ก) [10 กันยายน 2563 12.32 น.] อ่าน 79
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 [13 ธันวาคม 2561 06.46 น.] อ่าน 122
กำหนดการฌาปนกิจศพคุณแม่ทองมาก สาระเทพ มารดานางอุษา สังขาว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง [18 กันยายน 2560 08.03 น.] อ่าน 198
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง [30 กันยายน 2559 08.56 น.] อ่าน 1077
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน [15 มกราคม 2559 07.50 น.] อ่าน 568
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ [22 มีนาคม 2558 20.46 น.] อ่าน 423
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ จัดติว O-net ปีการศึกษา 2557 [29 มกราคม 2558 08.52 น.] อ่าน 343