ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 [30 เมษายน 2564 13.54 น.] อ่าน 136
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 [30 เมษายน 2564 13.38 น.] อ่าน 324
แจ้งปฏิทินงานวิชาการสำหรับนักเรียน [14 พฤศจิกายน 2563 08.46 น.] อ่าน 51
กำหนดการชี้แจงรายละเอียดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [23 มิถุนายน 2563 11.46 น.] อ่าน 106
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาจีน [20 มิถุนายน 2563 18.00 น.] อ่าน 70
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครู วิชาภาษาจีน [19 มิถุนายน 2563 19.44 น.] อ่าน 79
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แยกตามห้องเรียน [16 มิถุนายน 2563 22.48 น.] อ่าน 191
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 แยกตามแผนการเรียน [16 มิถุนายน 2563 22.45 น.] อ่าน 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) [14 มิถุนายน 2563 13.52 น.] อ่าน 71
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) [14 มิถุนายน 2563 13.37 น.] อ่าน 67