แจ้งปฏิทินงานวิชาการสำหรับนักเรียน [14 พฤศจิกายน 2563 08.46 น.] อ่าน 46
กำหนดการชี้แจงรายละเอียดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [23 มิถุนายน 2563 11.46 น.] อ่าน 98
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาจีน [20 มิถุนายน 2563 18.00 น.] อ่าน 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครู วิชาภาษาจีน [19 มิถุนายน 2563 19.44 น.] อ่าน 70
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แยกตามห้องเรียน [16 มิถุนายน 2563 22.48 น.] อ่าน 130
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 แยกตามแผนการเรียน [16 มิถุนายน 2563 22.45 น.] อ่าน 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) [14 มิถุนายน 2563 13.52 น.] อ่าน 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) [14 มิถุนายน 2563 13.37 น.] อ่าน 60
โรงเรียนควนขนุน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาจีน รอบสอง [13 มิถุนายน 2563 19.58 น.] อ่าน 70
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [13 มิถุนายน 2563 19.46 น.] อ่าน 65