รับสมัคศึกษาต่อ ม.1 ม.4 [23 เมษายน 2564 21.37 น.] อ่าน 86
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปัญญาวุธ [03 พฤศจิกายน 2561 18.04 น.] อ่าน 552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน [02 พฤศจิกายน 2561 11.10 น.] อ่าน 541
ประชาสัมพันธ์ [21 มิถุนายน 2560 09.33 น.] อ่าน 304
โรงเรียนปัญญาวุธกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [23 สิงหาคม 2556 13.42 น.] อ่าน 268