ประกาศการจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [07 เมษายน 2564 13.53 น.] อ่าน 60
การสรรหาผู้ประกอบการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 [07 เมษายน 2564 13.49 น.] อ่าน 55
จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำประจำปีการศึกษา 2564 [07 เมษายน 2564 13.40 น.] อ่าน 56
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำและสนามอาคาร1 [08 ธันวาคม 2563 16.18 น.] อ่าน 45
จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2563 [17 มีนาคม 2563 12.57 น.] อ่าน 115
การสรรหาผู้ประกอบการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 [17 มีนาคม 2563 12.46 น.] อ่าน 109
การสรรหาผู้ประกอบการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 [29 มีนาคม 2561 08.04 น.] อ่าน 205
จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2561 [29 มีนาคม 2561 07.55 น.] อ่าน 157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 กุมภาพันธ์ 2561 15.33 น.] อ่าน 252
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนวัดพลับพลาชัย [25 ธันวาคม 2560 05.58 น.] อ่าน 156