ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [12 ธันวาคม 2561 16.51 น.] อ่าน 100
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [09 พฤศจิกายน 2560 08.36 น.] อ่าน 194