รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน [01 พฤศจิกายน 2562 18.18 น.] อ่าน 107
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [30 เมษายน 2562 11.06 น.] อ่าน 276
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน [08 มีนาคม 2562 13.18 น.] อ่าน 635
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ร.ร.นนทบุรีพิทยา [09 ธันวาคม 2559 14.57 น.] อ่าน 333