ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [17 กันยายน 2563 13.50 น.] อ่าน 39
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดทำห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ด้วยวิธีการปร [27 สิงหาคม 2563 21.14 น.] อ่าน 46
ประกาศก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ห้องเรียน (ชั้นล่าง๒ห้องชั้นบน๔ห้ [26 มีนาคม 2563 12.48 น.] อ่าน 83
ประกาศหาผู้รับจ้าง ปรับปรุงอาคารแบบ สปช.105/29 และอาคารอนุบาล [20 พฤศจิกายน 2561 11.02 น.] อ่าน 42