ประกาศงานจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย โดย: บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) เมื่อ 07 ธันวาคม 2560 06.30 น. อ่าน 43
ประกาศงานจ้างก่อสร้างบ้านพักครู โดย: บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) เมื่อ 07 ธันวาคม 2560 06.27 น. อ่าน 38
ประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โดย: บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) เมื่อ 07 ธันวาคม 2560 06.20 น. อ่าน 51