ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [16 พฤษภาคม 2563 19.03 น.] อ่าน 108
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [14 เมษายน 2563 13.57 น.] อ่าน 138
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07 เมษายน 2563 18.59 น.] อ่าน 140