ประกาศโรงเรียนนาวังศึกษาวิช เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม [17 มิถุนายน 2563 15.18 น.] อ่าน 302
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ก [10 เมษายน 2563 00.24 น.] อ่าน 139
ประกาศโรงเรียนนาวังศึกษาวิช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ก ด้วยวิธีประ [30 มีนาคม 2563 11.48 น.] อ่าน 158